Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

REST API

GET: https://bgpostcode.com/api/v1/regions (retruns all regions)
GET: https://bgpostcode.com/api/v1/regions/{region_id} (returns all municipalities)
GET: https://bgpostcode.com/api/v1/regions/{region_id}/municipality/{municipality_id} (returns all cities per municipality)
GET: https://bgpostcode.com/api/v1/regions/{region_id}/city (returns all cities per region)
      
GET: https://bgpostcode.com/api/v1/city?name=София
Optional params:
name
slug
name_en
postcode
region - the region's slug value
municipality - the municipality's slug value
      
Response:
[
 {
  "id": 4447,
  "name": "София",
  "name_en": "Sofia",
  "slug": "sofia",
  "lat": "42.697696",
  "lng": "23.321744",
  "postcode": 1000,
  "region_id": 14,
  "municipality_id": 22,
  "type_id": 2,
  "municipality": {
   "id": 22,
   "name": "Столична",
   "name_en": "Stolichna",
   "slug": "stolichna",
   "region_id": 14
  },
  "region": {
   "id": 14,
   "name": "София Столица",
   "name_en": "Sofia (stolitsa)",
   "slug": "sofia_stolitsa"
  },
  "type": {
   "id": 2,
   "name": "гр.",
   "name_en": "gr."
  }
 }
]