Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

област Русе - Български пощенски кодове

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
7068 с. Бабово Сливо Поле Русе 43.98352/26.302187
7167 с. Баниска Две Могили Русе 43.458259/25.901705
7071 с. Басарбово Русе Русе 43.778667/25.950064
7172 с. Батин Борово Русе 43.656524/25.680078
7169 с. Батишница Две Могили Русе 43.533591/25.869795
7138 с. Белцов Ценово Русе 43.566198/25.641214
7134 с. Беляново Ценово Русе 43.612479/25.615542
7121 с. Бистренци Бяла Русе 43.419397/25.816859
7089 с. Божичен Иваново Русе 43.716766/25.954601
7064 с. Борисово Сливо Поле Русе 43.933831/26.231189
7174 гр. Борово Борово Русе 43.485592/25.809047
7128 с. Босилковци Бяла Русе 43.476223/25.588791
7125 с. Ботров Бяла Русе 43.513368/25.712759
7177 с. Брестовица Борово Русе 43.534429/25.756095
7069 с. Бръшлен Сливо Поле Русе 43.996591/26.364826
7168 с. Бъзовец Две Могили Русе 43.503739/25.880366
7077 с. Бъзън Русе Русе 43.737526/26.106128
7100 гр. Бяла Бяла Русе 43.460241/25.738468
7080 гр. Ветово Ветово Русе 43.703979/26.264392
7175 с. Волово Борово Русе 43.525836/25.796537